Start arrow Oczyszczalnia z szamba
Oczyszczalnie ścieków biologiczne - SBR (wg normy EN 12566-3:2005+A2:2013 )

actiblock 

Oczyszczalnia Ścieków wykorzystująca w systemie doczyszczania tlenowego niskoobciążony osad czynny LuB złoże zanurzone w sekwecyjnych komorach (wannach)

1. Oczyszczalnia sekwencyjna SBR EASY PLAST 4-6 

 view 3 470x242

Idea technologii SBR polega na oczyszczaniu ścieków metodą osadu czynnego, przy czym przemiany biochemiczne oraz oddzielenie osadu czynnego od ścieków oczyszczonych zachodzą w tym samym zbiorniku (technologia jednokomorowa - II zbiornik), a następnie wprowadzane są z komory w sposób porcjowy. Działanie reaktora porcjowego SBR oparte jest na okresowym powtarzaniu się kolejno po sobie faz: napełniania, reakcji (napowietrzania/mieszania), sedymentacji, dekantacji i tzw. fazy martwej (spoczynku). Okres obejmujący czas pomiędzy końcem dekantacji a początkiem kolejnego napełniania stanowi pełny cykl pracy reaktora porcjowego.

ramka4 470x139 

 

2. Oczyszczalnia sekwencyjna SBR SOTRALENTZ typu ACTIBLOC

  Oczyszczalnia Ścieków ACTIBLOCK

 PROCES Oczyszczania ACTIBLOC

Działanie oczyszczalni ACTIBLOC dzieli sie na dwa etapy, które odbywają sie w dwóch zbiornikach:

 • W osadniku (50% całkowitej objętości), w którym zbierane SA ELEMENTY pływające i wyrównywana jest nierównomierność zrzutów,
 • W reaktorze biologicznym z osadem (50% całkowitej objętości) przetwarzane poprzez system sekwencyjny.

 

 

{Youtube} DM7wXrvieO4 {/ youtube}

 

  

3. Oczyszczalnia sekwencyjna SBR KINGSPAN BIOPURA

 

 

Oczyszczalnia Ścieków BIOPURA 4

 

 

 

Animacja Pracy oczyszczalni 

 

{Youtube} a_ceXEeTDAw {/ youtube}

 

 

  

3. Oczyszczalnia sekwencyjna SBR KESSEL typu INNO-CLEAN

 

 

Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków INNOCLEAN KESSEL

Protokół Oczyszczania

 

 

4. Oczyszczalnia sekwencyjna SBR AQUATEC typu AT

 

PROCES Oczyszczania AT6 ÷ AT30

Ścieki dopływają po przez KOSZ NA skratki do przestrzeni anoksycznej, gdzie dochodzi do biologicznego usuwania azotu oraz SA wytwarzane warunki do częściowego usuwania fosforu. W Tej CZĘŚCI dochodzi również do Mechanicznego podczyszczenia dopływających Ścieków i rozkładu stałych zanieczyszczeń. DALEJ ścieki grawitacyjnie wpływają do napowietrzanej przestrzeni z niskoobciążonym osadem czynnym (KOCZ NN ) , gdzie dochodzi do Biologicznej degradacji organicznych zanieczyszczeń oraz nitryfikacji azotu amonowego. Powietrze do systému napowietrzania, ktory sklada sie z drobnopęcherzykowych Elementów areacyjnych, dostarcza membranowy kompresor umieszczony Poza biologicznym reaktorem. Dalszym stopniem Oczyszczania żart separacja polegająca na oddzieleniu oczyszczonych od osadu czynnego Ścieków, po czym oczyszczone ścieki wypuszcza sie do cieku wodnego, gruntu, LuB recykluje SIE, osadzony osad czynny z dna osadnika wtórnego (Owt) zawraca SIE Do CZĘŚCI beztlenowej, czesc Do Komory napowietrzania (KOCZ NN ) . Istnieje MOŻLIWOŚĆ rozbudowy systému o Układem odwodnienia osadu nadmiernego na workownicy. W Worku Tym osad bedzie składowany i anaerobowo stabilizowany.


Schemat technologiczny

 

 

Legenda:

 1. Dopływ

 2. Kosz na skratki

 3. Recyrkulacja w strefie denitryfikacyjnej

 4. Denitryfikacja

 5. Komora osadu czynnego - nitryfikacja

 6. ELEMENTY napowietrzające

 7. Osadnik wtórny

 8. Recyrkulacja osadu

 9. Dmuchawa

 10. Rozdzielacz powietrza

 11. Akumulacja - wyrównanie nierównomiernego dopływu

 12. Odpływ

 

PARAMETRY OCZYSZCZONYCH Ścieków

 

Parametr

WARTOŚĆ gwarantowana

WARTOŚĆ ŚREDNIA

C HZT Kr

150 mg / l

35 mg / l.

BZT 5

40 mg / l.

10 mg / l.

Zawiesina ogólna

50 mg / l.

15 mg / l

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Copyright (C) 2008 alfa-tech.info