Start arrow Oczyszczalnia z szamba
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW Z SZAMBA

Aquamax podstawowe 

pełnobiologczne oczyszczalnie Ścieków z wykorzystaniem istniejącego szamba szczelnego

 Zapraszamy na: http://www.alfa-tech.info.pl/index.php/oczyszczalnie-przydomowe/oczyszczalnie-z-szamba

Oczyszczalnię pełnobiologiczną wysokiej jakości z szamba można zbudować na różne sposoby:  

 

1. Aquamax BASIC (sekwencyjny reaktor biologiczny) instalowany wewnątrz zbiornika na ścianie działowej (szambo dwukomorowe) lub w nowym zbiorniku z przegrodą.

URZĄDZENIE składa się z  jednej pompy, pełniącej rolę zarówno pompy wypompowującej oczyszczony ściek jak i pompy pobierającej ściek do oczyszczenia i napowietrzacza.

 

Pracą urządzenia steruje STEROWNIK. URZĄDZENIE wymaga zawieszenia na ścianie działowej zbiornika oczyszczalni.

 Aquamax podstawowe

   Ciężar urządzenia: 23,2 kg
   Zasilanie Elektryczne: 230 V
   PRZEWÓD kablowy: Lapp.Kabel Olflex
   Zabezpieczenie Sterowania: 3A
   Zawieszenie: na dostarczonym jarzmie
   Cykle Oczyszczania: 3 na Dzień
   Czasu trwania cyklu: 8 godzin
   CZAS ładowania / napowietrzania: (napowietrzanie przerywane)

    OK. 6 godzin zależne od wielkości
   FAZA osiadania / odprowadzania Wody oczyszczonej: . ok 2 godzin

 

 

 

  

 

Aquamax BASIC

Mała Oczyszczalnia Ścieków Aquamax BASIC pracuje w systemie SBR ( sekwencyjny reaktor biologiczny)

ATB wykonuje 3 cykle dostępne w ciągu dnia. Odpowiada czasowi wynoszącemu 8 godzin.

Cykl oczyszczalni dzieli się na fazę napowietrzania trwającą 6 godzin oraz dwugodzinna fazę odprowadzania wody oczyszczonej.

 W zakończonej fazie napowietrzania powietrze doprowadzane jest w sposób przerywany poprzez napowietrzacz zatapialny.

Odprowadzenie wody następuje poprzez wypompowanie w czasie zależnym od wielkości urządzenia.

Osadnik wstępny oczyszczania mechanicznego służy jednocześnie jako bufor dla ścieków dopływowych (EFEKT uderzenia wody w wannie kąpielowej) oraz jako zasobnik szlamu pierwotnego i wtórnego.

Bufor zaprojektowany jest na maksymalny  dopływ ścieków (Q10) dostępny w ciągu 4 godzin łącznie z rezerwą bezpieczeństwa. Te 4 cykle wynikają z maksymalnego czasu, po którym  do instalacji SBR nie powinna być doprowadzana żadna woda (2  fazy odprowadzania wody oczyszczonej I 2 Fazy odprowadzania ścieku). Przy doprowadzaniu teoretycznie maksymalna dopuszczalna ilość jest tak zaprojektowana, że spiętrzenie może nastąpić tylko do dolnej krawędzi rury dopływowej. Po spiętrzeniu przez górną krawędź rury dopływowej woda odprowadzana jest poprzez przelew awaryjny.

Dzięki opatentowanemu systemowi ATB do procesu oczyszczania potrzebna jest jedna pompa i jeden napowietrzacz.

Osadnik na osad czynny ze zbiornika buforowego napełniany jest przy wykorzystaniu systemu rur połączonych. Rura łącząca bufor i osadnik na osad czynny napełniana jest poprzez wtłoczenie wody za pomocą pompy z osadnika. Powstały słup wody wywołuje przepływ wody ze zbiornika buforowego do zasobnika SBR. Dwa razy przed rozpoczęciem fazy odprowadzania wody oczyszczonej dopływ zostaje przerwany przez zawór sterujący. W ten sposób uzyskuje się całkowite oddzielenie obydwu zbiorników. W czasie zakończenia fazy odprowadzania do osadnika na osad czynny nie mogą być odprowadzane żadne ściek. Dodatkowo po przerwie pompowania po zakończeniu każdego cyklu czyszczenia następuje odpływ nadmiaru osadu z osadnika na osad czynny.

Okres przebiegu napełniania jest sterowany automatycznie przez zespół sterowniczy i jest zależny od wielkości urządzenia. Także ten proces jest chroniony przez montowany zawór. Napełnianie następuje w sposób przerywany po zakończeniu pierwszych czterech godzin fazy napowietrzania wg zależności od dalszego dopływu do zbiornika. Aby uniknąć przekroczenia maksymalnie dopuszczalnego poziomu napełnienia (wys. maks.) występuje sygnałowy alarmowy, który sterowany jest przez wyłącznik pływakowy.

Po zakończeniu fazy osiadania następuje odprowadzenie wody oczyszczonej. Także ten czas regulowany jest przez wyłącznik pływakowy. Przed właściwym pobieraniem wody oczyszczonej, płukane są przewody rurowe i zawory z wodą z procesu oczyszczania. Część ściąganej wody jest kierowana do butelki do poboru próbek poprzez odgałęzienie wychodzące z rury. Do odprowadzania wody oczyszczonej do butelki jest wbudowana instalacja w korpusie Aquamax BASIC Do pobrania próbki wystarczy odkręcić pokrywę i wyjąć butelkę . Zasada ta zapewnia, że do pobrania próby służy zawsze ostatnia wypompowana woda w pokrywie butelki. W systemie pobierania próbek wody jest oprócz dopływu wbudowany także jest wąż przelewowy. Służy on obok swojej zwykłej funkcji jako  wylot butelki, także do płukania elementów ssania pompy.

Dzięki temu urządzeniu płuczącemu i rozwiniętemu przez ATB procesowi włączania zaworu za pomocą krótkiego płukania przed pompowaniem oczyszczonej wody jest zapewnione, że podczas pompowania Wody czystej zrobić wylotu Instalacji procesowej  nie przedostaną się żadne zanieczyszczenia z rurociągów lub korpusu.

Jeżeli wymieniony wyżej wyłącznik pływakowy po okresie 6 godzin napowietrzania NIE zostanie wyłączony, instalacja przełącza się automatycznie w Tryb "Pracy urlopowej." W Tym ograniczonym rodzaju pracy URZĄDZENIE do napowietrzania będzie pracować dalej z moca ok. 30%. Taki tryb trwa tyle czasu, aż pływak ponownie się włączy. W takim przypadku systemu Aquamax BASIC ponownie rozpocznie Prace w normalnym trybie.

Dzięki dodatkowemu włącznikowi pływaka NiSTALACJA W zakończony odpompowania Wody PO oczyszczeniu jest chroniona przed wystąpieniem wysokiego stanu Wody lub zalaniem. Jeżeli pływak w określonych ramach czasu nie wyłącza odprowadzania Wody oczyszczonej, jest rejestrowane jako wysoki stan wody, przy którym instalacja przełącza się na tryb awaryjny .

STEROWANIE poszczególnymi procesami w Instalacji następuje poprzez zespół sterujący. INSTALACJA przed dostarczeniem jest już dostosowana i zaprogramowana do każdego indywidualnego przypadku.

Podczas konserwacji Instalacji można, wartości dla porównania żądanych z rzeczywistymi, odczytywać ilości godzin eksploatacji pompy i napowietrzacza Jak również wszystkie przebiegi włączania.

Cena urządzenia AQUAMAX BASIC 2-16 RLM

 - 4400 zł + VAT

 

{Youtube} -Han5cx5-OM # {/ youtube}

 

 

 2. Reaktor biologiczny AATS1 (Moduł ATB APURIS) umieszczony za szambem

 

MODUŁ AATS1

       Oczyszczalnia Ścieków z szamba

Mały zbiornik (ok. 2000 l) z włókna szklanego, ktory pełni jedynie rolę reaktora CBR. Osadnikiem wstępnym po adaptacji jest istniejący zbiornik bezodpływowy (szambo).

 

szybki montaż

 

Uzbrojony zbiornik należy jedynie wkopać w sąsiedztwie istniejącego szamba ppkt i obydwa zbiorniki połączyć Ze soba na odpowiedniej wysokości.

  - Niskie koszty Montażu

Ze względu na niewielkie wymiary montowanego zbiornika koszt samego modułu Jak i koszt robót jest niższy niż koszt nowej oczyszczalni. Niskie koszty sprawiają, że Inwestycja staje się dla klienta opłacalna.

Oczyszczalnia AATS 1 potrzebuje jedynie ok. 20-25 kW / rok przeliczeniu na jednego mieszkańca 1 RLM/rok, tzn.  przy czteroosobowej rodzinie 80-100 kWh. co jest zdecydowanie pralka mniej niż lodówka czy telewizor.

 

 

- BARDZO DOBRE Parametry oczyszczonych Ścieków

Mechanicznie regulowany wypływ oczyszczonych Ścieków.

TYLKO jedno URZĄDZENIE :.

Niezawodny kompresor membranowy łatwo dostępny .

Żadnych pomp I żadnych zaworów elektromagnetycznych

URZĄDZENIE niewrażliwe na przerwy w dostawie Energii. Poprzez zminimalizowanie występujących CZĘŚCI Mechanicznych Długa żywotność oczyszczalni.

Bezproblematyczna Praca Przy ZBYT niskim LuB ZBYT wysokim dopływie Ścieków:

Poprzez buforowanie ścieków na odpływie oczyszczalnia działająca na zasadzie CBR jest niewrażliwa na zbyt mały dopływ ścieków lub czasowo ograniczony zbyt wysoki ich dopływ (np. wizyty gości, woda z wanny itp.)

- STEROWANIE

 

STEROWANIE Praca odbywa sie w oczyszczalni za pomocą prostego sterownika czasowego.

 

- Gwarancja 

 

5 GWARANCJI na zbiornik i separator,

2 lata na pozostale elementy.

 

Cena urządzenia AATS1 - 4800 zł + VAT

 

Cena urządzenia (Samo WYPOSAŻENIE Bez zbiornika)  3750 + VAT

 

Zasada działania modułu AATS1

 

Ścieki dopływają grawitacyjnie do komory oczyszczania wstępnego (osadnika wstępnego) i następnie, również grawitacyjnie, czyli bez dodatkowych urządzeń do komory bioreaktora. Oczyszczone ścieki wypływają z bioreaktora również grawitacyjnie poprzez separator i specjalny dławik, ktory ustawiony jest na odpowiednią przepustowość. Jeżeli do oczyszczalni napływa więcej ścieków niż może ich poprzez dławik wypłynąć, podnosi sie automatycznie Ich poziom i są buforowane w Komorze wstępnej i bioreaktorze.

W Komorze wstępnej oczyszczalni następuje wstępne oczyszczanie i sedymentacja. Właściwe oczyszczanie następuje w komorze bioreaktora za pomocą osadu czynnego. Aby protokół dziesięć mógł zajść potrzebny jest tlen atmosferyczny, ktory dostarczany jest za pomocą kompresora i dyfuzora. Praca kompresora regulowana jest sterownikiem. Wytrącenie osadu czynnego i sklarowanie oczyszczonych ścieków następuje w specjalnie do tego celu skonstruowanym separatorze. Ewentualny nadmiar osadu czynnego w komorze bioreaktora zostaje automatycznie za pomocą pompy mamutowej odprowadzony do komory wstępnej.

 Oczyszczalnia z szamba

Montaz modułu AATS1

 

3. Oczyszczalnia drenażowa (szambo Ekologiczne)

Najtańsze rozwiązanie przebudowy szamba na oczyszczalnię. 

Urządzenia składają sie z:

 filtracji (separatora) w osobnym zbiorniku, ktory eliminuje dostęp zanieczyszczeń z szamba,

 drenażu rozsączającego dowolnego typu W zależności od rodzaju gruntu występującego na danej działce 

pozostałych elementów: rozdzielnia i uklad odpowietrzenia

. Działalności związane zasada oczyszczalni JEST BARDZO prosta polega na 2 etapowym procesie redukcji zanieczyszczeń:

- Beztlenowym (szambo i separator)

- Tlenowym - Filtr pionowy Piaskowy (drenaż rozsączający)

. Protokół odbywa sie grawitacyjnie i NIE wymaga Energii Elektrycznej Stosujemy IDZ TYLKO NA Grunty przepuszczalne typu: Piaski źwiry ITP.

 

Cena Urządzeń z montażem ok 3800 + VAT

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Copyright (C) 2008 alfa-tech.info