Start arrow Oczyszczalnia dla hoteli
Oczyszczalnia dla hoteli

Oczyszczalnia dla hoteli, pensjonatów, firm, agroturystyki

Oczyszczalnie o dużych wydajnościach do 200 RLM (osób), nietypowym charakterze pracy - nierównomierne zrzuty

 

W niektórych zastosowaniach komercyjnych, takich jak bary, kluby, hotele i zakłady przemysłowe,
proces oczyszczania ścieków jest poddawany zwiększonym obciążeniom.
Zanieczyszczenia stanowiące mieszankę detergentów, środków czyszczących i chemikaliów, 
wymagają większych zdolności oczyszczania, niż w budynkach mieszkalnych. 
W takich przypadkach firma Kingspan Environmental proponuje najlepsze sposoby oczyszczania,
 a urządzenia BioDisc® mogą sprostać Państwa wymaganiom pod względem wydajności i ekonomiczności. 

Oczyszczalnia ścieków dla hotelu Kingspan BioDisc® BE-BL

 

Oczyszczalnia dla hoteli i pensjonatów

Opis procesu zachodzącego w oczyszczalni

1. Osadnik wstępny: ścieki są doprowadzane do komory głównej. Ciężkie cząstki stałe, 
również niebiodegradowalne, osadzają się i łączą, tworząc muł, który powinien być okresowo usuwany.
Woda zawierająca jeszcze fazę stałą dostaje się do położonej wyżej
 
2. Komora pierwszej biostrefy: tarcze znajdujące się w tej strefie obracają się z prędkością dwóch
obrotów na minutę, umożliwiając absorpcję tlenu do tworzącej się biopowłoki z naturalnie występujących
bakterii przywierających do tarcz. Dzięki zastosowaniu tarcz powstała wysokowydajna strefa wstępnego 
oczyszczania.
 
3. System czerpakowy: przepływ cieczy jest kontrolowany przez system czerpaków zamontowany na wale,
 a wstępnie ustalona ilość częściowo oczyszczonych ścieków jest przekazywana do drugiej strefy dysków.
Doprowadzane ścieki, przekraczające pojemność systemu czerpakowego, pozostają w osadniku wstępnym,
dzięki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest równowaga hydrauliczna. Strefa 1 i 2 posiada zrównoważoną
pojemność równą około 25% zaprojektowanego przepływu oczyszczalni i to dzięki tej funkcjonalności 
oczyszczalnia może w przypadku awarii zasilania odbierać ścieki przez 6 godzin. Zgodnie z najnowszymi 
przepisami budowlanymi cecha ta jest obecnie wymagana.
 
4. Druga strefa dysków: ścieki doprowadzane do tej sekcji są poddawane działaniu drugiej, 
odseparowanej grupy dysków, na powierzchni których narastają kolejne warstwy bakterii. 
Chronione przed dużą zmiennością przepływu i szkodliwymi zanieczyszczeniami bakterie, skutecznie 
wykorzystują składniki ścieków jako źródło pożywienia. Ruch obrotowy dysków wytwarza delikatne ścieżki 
przepływu w obydwu strefach, które przenoszą ścieki w obrębie strefy. Ruch obrotowy pozwala na usuwanie 
z dysków obumarłych bakterii lub ich nadmiaru, tworząc tym samym przestrzeń do rozwoju nowych bakterii. 
Główną zaletą oczyszczalni BioDisc® jest to, że cała powierzchnia jest stale regenerowana przez rozwój 
nowych bioorganizmów, a wszystkie obumarłe bakterie, wypłukiwane do osadnika wtórnego, są stale 
uzupełniane. Często w przypadku zanurzonych lub stałych systemów oczyszczania zdarza się, że strefy 
biologiczne są zatykane przez nadmierną ilość lub obumarłe organizmy biologiczne, które hamują 
oczyszczanie i wymuszają przeprowadzenie kosztownych konserwacji.
 
5. Osadnik wtórny: prawie całkowicie oczyszczone ścieki są przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika 
wtórnego. Osadnik wtórny jest wyposażony w pompę zwrotną osadów, która przepompowuje materiał z dna 
zbiornika do osadnika wstępnego. Zwiększa to wydajność procesu oczyszczania przez ochronę wylotu i powrót 
rozcieńczonej oraz aktywnej biomasy do głównego zbiornika. Funkcja ta możne zostać zmienio na w przypadku 
sezonowych wahań przepływu. Ścieki wolne od cząstek stałych i zanieczyszczeń opuszczają oczyszczalnię 
przez rurę wylotową.
 

Zalety procesu:

- opatentowany system czerpakowy marki Klargester (KEPFM),
- proces oczyszczania nie musi być podtrzymywany, proste układy mechaniczne,
- samogenerujący się proces bakteriologiczny,
- system czerpakowy zapewniający zdolność oczyszczalni do zmiany wydajności,
- zgodność z normą PN EN 12566-3 (tylko urządzenia BioDisc® BE-BF),
  i przepisami budowlanymi,
- pompa zwrotna osadu w osadniku wtórnym zwiększająca wydajność,
   i jednocześnie przeciwdziałająca sezonowym wahaniom przepływu,
- nie wydziela przykrych zapachów,
- cicha praca.
 
 

Zdjęcia z budowy oczyszczalni dla hotelu

BIODISC

 

Oczyszczalnia ścieków Mrągowo

 

 oczyszczalnia dla hotelu

 

Oczyszczalnia ścieków Poznań

 

oczyszczalnia dla firmy

 

 

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW MODUŁOWE SOTRALENTZ BIO MAX

 

 

BIO MAX jest to seria innowacyjnych oczyszczalni ścieków.

Typoszereg powstał z myślą o budynkach wielorodzinnych, małych hotelach, pensjonatach, gospodarstwach agroturystycznych nie podłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, gdzie występuje nierównomierny zrzut ścieków.

Oczyszczalnie Bio Max łączą w sobie dwie technologie: złoża biologicznego oraz osadu czynnego. Kombinacja ta pozwoliła na otrzymanie serii sprawnych i oryginalnych urządzeń.

Na uwagę zasługuje:


• modułowy charakter typoszeregu, który pozwala na swobodną rozbudowę systemu zgodnie z potrzebami, np. rosnącą liczbą użytkowników. .
• Całkowita skuteczność, nawet w przypadku niedostatecznego zasilania instalacji ściekowej, np. podczas wakacji.
• Inteligentny system zarządzania pracą oczyszczalni.
• Brak ograniczeń przy w zakresie doboru odbiornika ścieków.
• Możliwość rozszerzenia funkcji oczyszczalni o system strącania fosforu.
• Profesjonalny serwis w zakresie konsultacji, uruchomienia oraz konserwacji

 
« poprzedni artykuł
Copyright (C) 2008 alfa-tech.info